Pavļuts: Aizbraukušajiem iedzīvotājiem jāpiedāvā atbalsta pasākumu kopums

Darbaspēka pieejamības jautājumi, attīstoties ekonomikai un mainoties tās struktūrai, Latvijā turpmākajos gados aktualizēsies arvien vairāk, tāpēc Latvijai ir jābūt gatavai piedāvāt konkrētu atbalsta pasākumu kopumu tiem iedzīvotājiem, kas iepriekšējos gados dažādu iemeslu dēļ ir emigrējuši no valsts, bet būtu gatavi atgriezties, lai dzīvotu un strādātu Latvijā.

„Neaicinot atgriezties un nepiedāvājot atbalstu emigrējušajiem iedzīvotājiem, nākotnē neizbēgami saskarsimies ar nepieciešamību daudz vairāk un lielākos apjomos runāt par imigrāciju. Speciālistu izstrādātas ilgtermiņa darba tirgus prognozes rāda, ka līdz 2030.gadam darba tirgū papildu varētu būt nepieciešami līdz pat 120 tūkstošiem darbinieku. Daudz iespēju, kā nākotnē nodrošināt ekonomikas attīstībai nepieciešamo darbaspēku mums nav. Tāpēc imigrācijas vietā, es labprātāk redzētu reemigrācijas kustību. Lai no plāniem, mērķiem un iecerēm mēs nonāktu arī pie rezultāta, būs nepieciešams ne vien valdības darbs, bet ikviena Latvijas iedzīvotāja palīdzība, jo visbiežāk ieklausāmies ne jau politiķos, bet savos līdzcilvēkos. Lai veidotu nepastarpinātu komunikāciju ar emigrējušajiem un labāk saprastu viņu pieredzi, vēlmes un vajadzības, šogad pats došos darba vizītēs uz Angliju un Īriju un uz līdzīgu soli aicinu arī citus valdības pārstāvjus. Tikai zinot reālo situāciju un vajadzības, varam piedāvāt risinājumus cilvēku atgriešanai,” norāda ekonomikas ministrs Daniels Pavļuts.

Vakar, 10.septembrī, notika pirmā reemigrācijas atbalsta pasākumu plāna izstrādes darba grupas tikšanās, kura diskutēja jau par ministriju īstenotajām aktivitātēm, gan arī papildu nepieciešamajiem jaunajiem pasākumiem. Darba grupas laikā tika konceptuāli atbalstīts priekšlikums, ka ir nepieciešama emigrējušo iedzīvotāju atgriešanās atbalsta pakete un tās pamats varētu balstīties Repatriācijas likumā piedāvātajā pasākumu kopā. Tāpēc plānots, ka pēc plašākas situācijas un finansiālo iespēju analīzes, varētu tikt sagatavoti Repatriācijas likuma grozījumi, lai šī likuma normas varētu attiecināt arī uz tiem iedzīvotājiem, kas no Latvijas aizbraukuši pēc 1990.gada 4.maija un patlaban vēlas atgriezties savā dzimtenē. Repatriācijas likumā paredzēti atbalsta pasākumi gan transporta kompensācijām, sociālajai palīdzībai, iedzīves pārcelšanai, latviešu valodas apmācībām u.c..

Reemigrācijas atbalsta pasākumu plānu iecerēts izstrādāt līdz šā gada beigām, paredzot tajā konkrētus pasākumus, to īstenošanai nepieciešamo finansējumu un atbildīgos. Projekta komandā, kas izstrādā plānu, ir ietverts plašs ekspertu loks gan no valsts pārvaldes, gan nevalstiskā sektora organizācijām. Projekta komandas darbu vada Sabiedriskās politikas centra „Providus” Eiropas politikas pētniece Dace Akule.

Kategorija: Viedokļi
output_mge5zc

No comments yet.

Leave a Reply