Divkāršojies uzņēmumu skaits, kuros atkārtoti atklāti ēnstrādnieki

Valsts darba inspekcija (turpmāk – Darba inspekcija) 2012. gada astoņos mēnešos salīdzinājumā ar iepriekšējo gadu divkārt vairāk uzņēmumos atklājusi atkārtoto nereģistrēto nodarbinātību. Šogad astoņos mēnešos atkārtotā nereģistrētā nodarbinātība atklāta 28 uzņēmumos, pērn – tikai 14 uzņēmumos.

2012. gadā astoņos mēnešos Darba inspekcija kopumā atklājusi 2010 personas, kas nodarbinātas bez rakstveida darba līguma. Tas ir par 14 procentiem vairāk nekā šajā pašā laikā pērn, kad Darba inspekcija atklāja 1751 nereģistrēti nodarbinātu personu.

Darba inspekcija secinājusi, ka vienā uzņēmumā bez rakstveida darba līguma tiek nodarbināti arvien vairāk darbinieku. Šogad ēnstrādnieki konstatēti 547 uzņēmumos, pērn šajā pašā laikā – 529 uzņēmumos. Tātad pērn vidēji vienā uzņēmumā tika nodarbināti trīs darbinieki bez rakstveida darba līguma, bet šogad četri ēnstrādnieki.

Pieaugot ēnstrādnieku un atkārtotās nereģistrētās nodarbinātības gadījumu skaitam, par 55 procentiem pieaudzis piemēroto administratīvo sodu apjoms. Astoņos mēnešos darba devējiem piemēroti administratīvie sodi par kopējo summu Ls 724 972, bet pērn šajā pašā laika periodā – Ls 466 005. Pirmajā reizē par nodarbināšanu bez rakstveida darba līguma Darba inspekcija soda ar administratīvo sodu no Ls 750 līdz Ls 5000, bet, pieļaujot šādu pārkāpumu atkārtoti, tiek piemērots administratīvais sods no Ls 5000 līdz Ls 10 000.

Vairums atkārtoti administratīvi sodīto darba devēju sākotnēji piemēroto administratīvo sodu par nereģistrēto nodarbinātību pārsūdzējuši Darba inspekcijas direktoram un pēc tam arī Administratīvajā tiesā, tā novilcinot soda izpildi. Taču neskatoties uz reiz jau atklāto nereģistrēto nodarbinātību un piemēroto administratīvo sodu, darba devēji arī pēc tam turpinājuši strādājošos nodarbināt bez rakstveida darba līguma. Šādi darba devēji visbiežāk pieļauj arī cita veida pārkāpumus darba tiesību vai darba aizsardzības jautājumos, piemēram, neizmaksā darba algas, nenodrošina darbiniekiem atvaļinājumus un slēpj notikušos nelaimes gadījumus darbā.

Darba inspekcija atgādina, ka neslēdzot rakstveida darba līgumu, darbinieks zaudē sociālās garantijas, piemēram, tiesības uz apmaksāto atvaļinājumu, bezdarbnieka pabalstu, apmaksātu darba nespējas lapu, kā arī riskē nesaņemt darba algu.

Kategorija: Ekonomika
output_mge5zc

No comments yet.

Leave a Reply