Jau šogad skolām būs pieejami 30 jauni digitāli mācību materiāli

Jau šajā mācību gadā skolām pieejamo mācību līdzekļu klāstu papildinās vismaz 30 jauni digitāli mācību materiāli, kas palīdzēs īstenot svarīgu izglītības modernizācijas mērķi – palielināt informācijas tehnoloģiju izmantojumu izglītībā. Digitālo materiālu izstrādi no valsts budžeta līdzekļiem finansē Valsts izglītības attīstības aģentūras (VIAA) izglītības inovācijas projektu konkurss.

No 24 apstiprinātajiem projektiem 14 īstenos izglītības iestādes, 8 – biedrības un nodibinājumi, bet divus – pašvaldību izglītības pārvaldes. Projektu īstenošana sāksies septembrī un turpināsies līdz novembrim.

„Izvērtējot projektus, par sekmīgākajiem tika atzīti tie, kas piedāvāja konkrēta mācību priekšmeta vai vielas apguvei izmantot vairākus informācijas pasniegšanas veidus: audio, video, teksts, interaktīvi uzdevumi, kā arī viedtālruņa aplikācijas. Apstiprināto projektu tēmas ir daudzveidīgas un radošas, piemēram, dabaszinātņu priekšmetu integrēšana svešvalodas apguvē, finanšu izpratnes sasaiste ar tradicionālo matemātiku, dažu par „sausiem” uzskatītu priekšmetu – materiālmācības un materiālķīmijas – apguve interaktīvā vidē.

Konkursu var vērtēt kā labu sākumu mācību līdzekļu digitalizācijas procesam, jo atbalstīto projektu šobrīd nav daudz un tie nenosedz visas iespējas mācību vielas apguves dažādošanai skolās,” uzskata Dita Traidās, VIAA direktore.

VIAA projektu konkursā kopā saņēma 200 pieteikumus: 13 par metu izstrādi, 187 par digitālu mācību materiālu izveidi. No tiem vērtēšanas komisija 12 noraidīja administratīvu nepilnību dēļ. Katrs projekta pieteikuma iesniedzējs pa pastu saņems atbildi ar projektam piešķirto vērtējumu.

Divdesmit četru apstiprināto projektu kopējais finansējums ir 296 895,21 LVL. Kopā konkursam bija pieejami 300 000 LVL valsts budžeta līdzekļu.

Šo konkursu VIAA izsludināja, lai visi tajā tapušie mācību līdzekļi būtu publiski pieejami un ļautu samazināt vecāku, valsts un pašvaldību izdevumus mācību materiālu iegādei.

Kategorija: Izglītība
output_mge5zc

No comments yet.

Leave a Reply