Finanšu stabilitātes nodevai nākotnē jāveido speciāls fonds

Latvijas Komercbanku asociācija (LKA) joprojām uzskata, ka finanšu stabilitātes nodevai būtu jāveido speciāls fonds, nevis tā jāieskaita vispārējos valsts budžeta izdevumos. Ministru kabinets otrdien, 7. augustā ir nolēmis pagaidām šādu fondu neveidot un arī turpmāk nodevas ieņēmumus ieskaitīt valsts pamatbudžetā, taču LKA cer, ka, izpildot valdības uzdevumu un līdz 2013.gada 1.jūlijam sagatavojot jaunu ziņojumu par nodevas iekasēšanu un nākotni, tomēr tiks pieņemts lēmums par speciāla fonda veidošanu un nodevas uzkrāšanu tajā.

Laikā, kad finanšu stabilitātes nodevu ieviesa un tā tika ieskaitīta valsts budžeta kopējos izdevumos, tam bija zināma loģika, jo valsts bija veikusi ieguldījumus finanšu sektora stabilitātes un kapitalizācijas nodrošināšanai. Taču vienlaikus bija arī diezgan skaidra vienošanās, ka ar laiku šī nodeva tiks ieskaitīta speciālā fondā, kurā tiktu uzkrāta ar mērķi nepieciešamības gadījumā atbalstīt finanšu sektora stabilitāti. Diemžēl valdība ir pieņēmusi lēmumu turpināt ieskaitīt nodevas ieņēmumus kopējā budžetā,”

Bet LKA ir izdevies panākt vismaz kompromisu, kas paredz, ka turpmākā gada laikā, līdz 2013.gada vidum Finanšu ministrija iesniedz valdībā atkārtotu izvērtējumu par finanšu stabilitātes nodevu un iespējām to ieskaitīt atsevišķā fondā, ņemot vērā arī aktuālās ES līmeņa iniciatīvas par jaunām finanšu sektora nodevām. LKA joprojām uzskata, ka pareizāk būtu nodevu ieskaitīt un uzkrāt speciālā fondā, taču izprot arī valdības lēmumu motivāciju un cer, ka nākamgad regulējums tiks pārskatīts un izdosies vienoties par atsevišķa fonda izveidi.

Finanšu stabilitātes nodeva 0,036% apmērā tiek piemērota no 2011. gada, un sākot ar 2012. gadu ir dubultota nodevas likme uz 0,072%. 2011. gadā valsts budžets no šīs nodevas saņēma 2,4 miljonus latu, 2012. gadā plānotie ieņēmumi ir 4,56 miljoni latu. Protams, šī summa ir salīdzinoši neliela, taču jāņem vērā, ka banku sektors veic maksājumus arī citā fondā, kas nodrošina finanšu stabilitāti krīzes situācijās – Noguldījumu garantiju fondā, un tajā maksājumi 2011. gadā bija 18 miljoni latu, 2012. gadā plānotie maksājumi ir 27 miljoni latu. Tādējādi var lūkoties uz šiem mehānismiem kā kopumu, kas veicina finanšu stabilitāti.

Kategorija: Finanses
output_mge5zc

No comments yet.

Leave a Reply