Pērn LVRTC apgrozījums pieaudzis par aptuveni vienu miljonu latu

VAS „Latvijas Valsts radio un televīzijas centrs” (LVRTC) apgrozījums 2011.gadā bija 8.1 miljons latu, kas ir par 973.6 tūkstošiem latu vairāk kā 2010.gadā.

„LVRTC pamata saimnieciskā darbība 2011.gadā kopumā vērtējama pozitīvi. Par aptuveni vienu miljonu latu pieaudzis uzņēmuma apgrozījums, pagājušā gadā ieviesām inovatīvu, Eiropā unikālu pakalpojumu – virtuālo eParakstu, ciešā sadarbībā ar Satiksmes ministriju un nozares asociācijām pratām aizstāvēt Platjoslas projektu nacionālā un Eiropas Savienības mērogā, kā arī uzsākām viena no Baltijā modernākā datu centru celtniecību. Tomēr tāpat kā daudziem citiem uzņēmumiem gan Latvijā, gan ārvalstīs, arī LVRTC nācās izjust AS „Latvijas Krājbanka” darbības apturēšanas sekas. Neskatoties uz to, uzņēmuma finansiālais stāvoklis palika stabils, ko nodrošina pietiekamais LVRTC pašu kapitāls,” norāda LVRTC valdes priekšsēdētājs Jānis Bokta.

LVRTC apgrozījuma palielināšanās saistīta ar ieņēmumu pieaugumu, sniedzot televīzijas apraides, telekomunikāciju un infrastruktūras nomas pakalpojumus. Ieņēmumi no televīzijas apraides pakalpojumu sniegšanas pieauguši par 8%, no telekomunikāciju – par 16%, no infrastruktūras nomas – par 23%.

LVRTC ieņēmumi 2011. gadā sasniedza 16 miljonus latu, tajā skaitā neto apgrozījums 8.1 miljoni latu, ieņēmumi no līdzdalības SIA „Latvijas Mobilais Telefons” kapitālā 7 miljonu latu apmērā un citi ieņēmumi 0.8 miljonu latu apmērā.

Pērn veikta eParaksta infrastruktūras un pakalpojumu nodrošināšanas procesu optimizācija, līdz ar to sertifikācijas pakalpojumu nodrošināšanas izdevumi 2011.gadā bija divas reizes mazāki nekā 2010.gadā. Tāpat uzņēmums panācis administrācijas izmaksu samazinājumu par 23%, salīdzinot ar 2010.gadu.

LVRTC finansiālos rādītājus 2011. gadā ietekmēja arī AS „Latvijas Krājbanka” darbības apturēšana un bankrota procedūras uzsākšana. Tā rezultātā uzņēmuma 2011. gada zaudējumi sasniedza 19.47 miljonus latu, jo nācās veidot uzkrājumus 25.7 miljonu latu apmērā noguldījumiem un aprēķinātajiem procentiem AS „Latvijas Krājbanka”.

„LVRTC ir iesniedzis kreditora prasījumu AS „Latvijas Krājbanka” bankrota procedūras ietvaros. Kritiski izvērtējot pieejamo informāciju par AS „Latvijas Krājbanka” finanšu stāvokli un uzsākto bankrota procedūru, kā arī ievērojot piesardzības principus, vienīgais risinājums bija veidot uzkrājumus noguldījumu summai un aprēķinātajiem procentiem 100% apmērā. Kā jebkuram citam uzņēmumam vai iestādei līdzīgā situācijā, arī LVRTC šī gadījuma dēļ ir nācies pārskatīt ilgtermiņa projektu finansēšanas avotus. Vienlaicīgi droši varam apgalvot, ka LVRTC finanšu situācija ir stabila, LVRTC pašu kapitāls ir 40.1 miljoni latu, un uzņēmuma ikdienas darbība un pakalpojumu sniegšana netika un netiks ietekmēta,” skaidro Jānis Bokta.

LVRTC ir galvenais radiofonijas un televīzijas programmu zemes apraides tīkla operators Latvijā, kā arī viens no vadošajiem citu elektronisko sakaru pakalpojumu sniedzējiem, nodrošinot kvalitatīvus un drošus telekomunikāciju risinājumus un infrastruktūras nomas pakalpojumus nozīmīgākajiem Latvijā pārstāvētajiem mobilo sakaru, interneta un telekomunikāciju operatoriem, kā arī valsts institūcijām.

LVRTC ir vienīgais Latvijā reģistrētais uzticams sertifikācijas pakalpojumu sniedzējs, un pārvalda valstī vienīgo drošu elektronisko parakstu – eParakstu.

Kategorija: Ekonomika
output_mge5zc

No comments yet.

Leave a Reply