G4S Latvia: Uzņēmumu atrašanās „baltajā sarakstā” ir vairāk prestiža jautājums

„Uzņēmumu atrašanās „baltajā sarakstā” ir vairāk prestiža jautājums, nevis reāla cīņa ar negodprātīgajiem nodokļu maksātājiem,” uzskata Karīna Skoborihina, AS G4S Latvia valdes locekle, Finanšu departamenta direktore.

„Valdības iniciatīva noteikt kritērijus uzņēmumu iekļūšanai publiskā „baltajā sarakstā”, kura mērķis ir apkarot ēnu ekonomiku un nodrošināt godīgu konkurenci, vērtējama ļoti pozitīvi. Tajā pašā laikā godīgajiem uzņēmumiem „baltā saraksta” statusā solītās priekšrocības un ieguvumi nav tik būtiski, tādēļ „negodīgos” uzņēmumus tas visticamāk nemotivēs pāriet legālā biznesa pusē.

Jāņem vērā, ka Latvijā pakalpojumu biznesa nozarēs, kurām raksturīgs liels nodarbināto personu skaits, aktuālākā problēma ir nodokļu nomaksa par strādājošajiem, jo tieši sociālās nomaksas par darbiniekiem veido būtiskāko nodokļu slogu un atspoguļo uzņēmēja ( kompānijas) lojalitāti pret valsti nodokļu nomaksā. Ņemot vērā augsto ēnu ekonomikas un nelegālās nodarbinātības īpatsvaru valstī, tieši šo bija nepieciešams paredzēt kā vienu no pamata kritērijiem, lai uzņēmums būtu tiesīgs pretendēt uz vietu „baltajā sarakstā”. Respektīvi, visiem „baltā saraksta” dalībniekiem kā obligāts priekšnosacījums būtu precīza jeb caurspīdīga uzņēmuma vidējo darbinieku skaita un par tiem nomaksātā sociālā nodokļa apmēra norādīšana pēdējos 12 mēnešos.

Diemžēl šī ideja, kas „baltajam sarkstam” patiesi piešķirtu jēgu, nezināmu iemeslu dēļ nav iekļauta starp izvirzītajiem kritērijiem, lai gan tas vairākkārtīgi tika rekomendēts pilotprojekta laikā.

Kopumā pilotprojektā lielākais uzsvars ir uz birokrātisko pasākumu minimālu mazināšanu godīgajiem uzņēmumiem, taču tas noteikti nav vērtējams kā būtiskākais aspekts stabila uzņēmuma darbības nodrošināšanai. Līdz ar to pašreizējā ideja par „balto sarakstu” un izvirzītie kritēriji noteikti nav efektīvs mehānisms, lai sasniegtu izvirzītos mērķus, tostarp veicināt negodprātīgo nodokļu maksātāju pāreju legālajā biznesā.

Lai no „baltā saraksta” būtu efekts un valdības mērķi tiktu sasniegti, noteikti jāsakārto joma, kas skar uzņēmumu dalību konkursos, paredzot daudz stingrākas prasības pretendentiem un lielākas priekšrocības legāli strādājošajiem uzņēmumiem. Tāpat vērtību uzņēmumu „baltajam sarakstam” sniegtu fakts, kad valsts un pašvaldību konkursos drīkstētu piedalīties tikai uzņēmumi no šī saraksta, kas būtu izgājuši visas noteiktās kvalifikācijas prasības un ar šo statusu apliecinātu savu godīgumu un caurspīdīgumu. Tas apliecinātu, kad valsts izmantotu tiešām lojāla un godīga nodokļa maksātāja pakalpojumus, tas arī kalpotu par būtisku stimulu nelegāliem uzņēmējiem un ēnu politikas izmantotājiem izsvērt visus plusus un ieguvumus pārejot „baltā sarakstā”, kas tiešām būtu jau spēcīga argumentācija.

Kategorija: Bizness
output_mge5zc

No comments yet.

Leave a Reply