Latvija no EK saņēmusi noslēguma maksājumu ~19 miljonus eiro

Latvija budžetā no Eiropas Komisijas (EK) saņēmusi trešo no četriem 2004.-2006. gada perioda Eiropas Savienības (ES) struktūrfondu noslēguma maksājumiem ~19 miljonu eiro apmērā Eiropas Reģionālās attīstības fonda (ERAF) ietvaros.

“Tā ir ļoti pozitīva ziņa, jo nozīmē, ka Latvija ir veiksmīgi apguvusi visus iepriekšējā periodā pieejamos līdzekļus Eiropas Reģionālās attīstības fonda ietvaros, un tagad EK atmaksājusi pēdējos 5% no Latvijas deklarētajiem izdevumiem.

Tādējādi kopumā šīs investīcijas ir nodrošinājušas tādu ieguldījumu Latvijas uzņēmējdarbības, zinātnes un publiskās infrastruktūras attīstībā, ko Latvija nebūtu spējusi panākt vienīgi ar budžeta līdzekļu un atbalsta saņēmēju pašu resursu palīdzību,” uzsver valsts sekretāres vietnieks ES fondu jautājumos Armands Eberhards.

ERAF ietvaros Latvijai 2004.-2006. gada periodā bija pieejams lielākais finansējuma apjoms salīdzinājumā ar citiem fondiem ~ 382 miljoni eiro, līdz šim Eiropas Komisija (EK) Latvijas budžetā bija atmaksājusi 95% no deklarētās summas ERAF ietvaros, savukārt atlikušos 5% EK dalībvalstīm izmaksā pēc tam, kad ir izskatīti un izvērtēti (konstatēts, vai izdevumi veikti atbilstoši) dalībvalsts iesniegtie noslēguma dokumenti par struktūrfondu apguvi.

Latvija noslēguma dokumentus par struktūrfondu apguvi EK iesniedza kā viena no pirmajām ES dalībvalstīm trīs mēnešus pirms noteiktā termiņa 2010. gada jūnijā.

Kopumā Latvijas tautsaimniecībā 2004.-2006. gada periodā ir ieguldītas ES struktūrfondu investīcijas 625,6 miljonu eiro apmērā no četriem fondiem – Eiropas Sociālā fonda, Eiropas Reģionālās attīstības fonda, Eiropas Lauksaimniecības virzības un garantiju fonda un Zivsaimniecības vadības finansēšanas instrumenta.

Jau ziņots, ka pagājušajā gadā Latvija budžetā no EK saņēma noslēguma maksājumu ~ 4,6 miljonu eiro apmērā Lauksaimniecības fonda ietvaros, kā arī 6,4 miljonus eiro lielu noslēguma maksājumu Eiropas Sociālā fonda ietvaros. FM sagaida arī drīzu noslēgumu maksājumu no EK Zivsaimniecības fonda ietvaros ~ 0,8 miljonu eiro apmērā.

Atzīmējams, ka Latvija ir viena no tām ES dalībvalstīm, kas nodrošinājusi savlaicīgu un veiksmīgu struktūrfondu ieviešanu, tai skaitā tā saucamā “N+2” nosacījuma ievērošanu visā 2004.-2006. gada plānošanas periodā.

“N+2” princips nozīmē to, ka par kārtējā gadā piešķirto struktūrfondu finansējumu ir jāpieprasa finansējuma atmaksa EK divu gadu laikā no piešķiršanas gada. Gadījumā, ja struktūrfondu finansējums netiek pieprasīts, tas automātiski tiek atskaitīts no fondu kopējā piešķīruma apjoma.

Attiecībā uz ES fondu līdzekļu cirkulāciju, FM atgādina, ka ieguldīto naudu projektu īstenotājiem vispirms atmaksā no valsts budžeta līdzekļiem. Pēc tam Latvija EK iesniedz izdevumu deklarācijas par projektos veiktajām atmaksām un saņem no EK atmaksas savā budžetā.

2004.-2006. gada periodā Lauku un Zivju fonds bija Finanšu ministrijas pārziņā, savukārt 2007.-2013. gada periodā abi minētie fondi ir Zemkopības ministrijas uzraudzībā.

Kategorija: Ekonomika
output_mge5zc

No comments yet.

Leave a Reply