Autoriem alga no LNT reizi vienpadsmit gados

Vakar Augstākā tiesa sniedza informāciju, ka tā, 20.jūnijā rīcības sēdē izskatot biedrības AKKA/LAA un AS “Latvijas Neatkarīgā televīzija” (LNT) kasācijas sūdzības, nolēma atteikt ierosināt kasācijas tiesvedību.

AKKA/LAA prasība apmierināta daļēji un no LNT piedzīta autoratlīdzība par muzikālo darbu izmantošanu par laika periodu no 2001.gada 1.janvāra līdz 2008.gada 31.decembrim 1.6% apmērā no gada apgrozījuma, tai skaitā tiesvedības izdevumi, kopā Ls 376 894,48.

Autori var būt gandarīti, ka viņi beidzot saņem vismaz daļēju kompensāciju par muzikālo darbu izmantošanu astoņu gadu laikā vienā no lielākajām raidorganizācijām, jo šajā periodā LNT autoriem maksāja vai nu pašu noteiktu, minimālu samaksu, vai neko, vienlaicīgi uzrādot neto apgrozījuma datus 57 miljonu latu apmērā.

Tiesvedība bija nepieciešama, lai novērstu klaju netaisnību, kuru apliecina tas, ka 2008.gadā telekompānijas ieņēmumi bija 9.7 miljoni latu, bet autoriem raidorganizācija šajā gadā nesamaksāja neko.

Latvijas un citu valstu pārstāvēto autoru vārdā vienlaicīgi jāpauž nožēla, ka autori kompensāciju par savu muzikālo darbu izmantošanu no 2001.gada līdz 2009.gadam saņems tikai 2012.gadā – ar 11 gadu nokavēšanos, un autoriem savas tiesības bija jāaizstāv ar sešu gadu garas tiesvedības palīdzību.

Turklāt autori saņems atlīdzību mazākā apmērā nekā tā, ko Konkurences padome ir atzinusi par samērīgu un vienu no zemākajiem par mūzikas izmantošanu televīzijā Eiropā (Konkurences padomes 2008.gada 13.februāra lēmums Nr.20).

Licences līgums ir atzīts par noslēgtu līdz 2012.gada 31.decembrim, kas nozīmē, ka LNT jāmaksā kompensācija autoriem arī par periodu no 2009.gada 1.janvāra tiesas noteiktajā 1.6% apmērā no ieņēmumiem. Šādā apjomā jāsamaksā autoratlīdzība, ieskaitot 2012.gadu.

Kategorija: Sabiedrība
output_mge5zc

No comments yet.

Leave a Reply