Lems par reģistrācijas apliecībām Uzņēmumu reģistrā

Šī gada 14. jūnijā Valsts sekretāru sanāksmē izsludināti grozījumi vairākos normatīvajos aktos, tostarp, grozījumi likumā „Par Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistru” (turpmāk – Likums) par atteikšanos no obligātas reģistrācijas apliecību izsniegšanas.

Sanāksmes ietvaros apsprieda jautājumu par reģistrācijas apliecību izsniegšanu, reģistrējot uzņēmumu u.c. tiesību subjektus. Šobrīd pamatojoties uz Likumu Uzņēmumu reģistra valsts notārs, reģistrējot uzņēmumu (uzņēmējsabiedrību) izsniedz uzņēmējam reģistrācijas apliecību, kurā ierakstīta pamatinformācija par tiesību subjektu – subjekta nosaukums, reģistrācijas numurs, datumus, juridiskā adrese u.c. Uzņēmumu reģistra vestajos reģistros reģistrēto tiesību subjektu tiesisko pamatu būtībā nenosaka reģistrācijas apliecības izsniegšana. Reģistrācijas apliecība apliecina tikai to, ka tiesību subjekts kādreiz tika reģistrēts, taču tā nav uzskatāma par apliecinājumu tam, ka šāds tiesību subjekts vēl joprojām pastāv un tā darbība nav izbeigta. Līdz ar to reģistrācijas apliecības izsniegšanai nav juridiskas nozīmes.

Valsts sekretāru sanāksmē izskatīja priekšlikumu atteikties no Uzņēmumu reģistra vestajos reģistros reģistrēto tiesību subjektu reģistrācijas apliecības obligātas izsniegšanas, paredzot apliecību izsniegšanu tikai pēc attiecīgā subjekta rakstveida pieprasījuma. Grozījumi Likumā paredz tiesību subjekta reģistrācijas apliecības un tās dublikāta izsniegšanu kā Uzņēmumu reģistra sniegtu maksas pakalpojumu.

Konceptuālu atbalstu iepriekš minētajam priekšlikumam paudušas visas ministrijas. Saskaņā ar galvenā valsts notāra R. Baloža k-ga uzskatiem, tad: „Atteikšanās no reģistrācijas apliecību izsniegšanas mazinās administratīvās izmaksas, jo tā būs papildus procedūra, kas tiks īstenota atsevišķos gadījumos pēc personu pieprasījuma un vienlaikus samazinās administratīvo slogu valsts pārvaldē”.

Kategorija: Tiesības
output_mge5zc

No comments yet.

Leave a Reply