Aizvadīts pirmais mācību gads pēc profesionālo skolu reorganizācijas

Maija beigās Valsts SIA „Rīgas pārtikas ražotāju vidusskola” organizēja konferenci „Profesionālās izglītības kvalitātes nodrošināšana, tuvinot darba videi”, atzīmējot pirmā mācību gada beigas pēc profesionālo skolu reorganizācijas, kuras ietvaros Rīgas pārtikas ražotāju vidusskolai tika pievienotas Purvciema amatu skola un Rīgas tūrisma un tirdzniecības skola.

ESF projekta „Tūrisma un viesmīlības profesionālo vidējo izglītības programmu īstenošanas uzlabošana Rīgas Purvciema amatu skolā„ Nr. 2010/0112/1DP/1.2.1.1.3/09/APIA/VIAA/061 Valsts SIA „Rīgas pārtikas ražotāju vidusskola” pārņēma 2011.gada 1.septembrī, līdz ar Valsts SIA „Rīgas pārtikas ražotāju vidusskola”, Rīgas Purvciema Amatu skolas un Rīgas Tūrisma un tirdzniecības skolas apvienošanu.

Projekta mērķis ir sasniegts – ir uzlabota tūrisma un viesmīlības profesionālo vidējo izglītības programmu īstenošanas kvalitāte, tai skaitā veicināta izglītojamo sekmīgu zināšanu apguve un nodrošināta sabalansēta kompetenču un prasmju apguve profesionālai darbībai un izglītības turpināšanai.

Izmantojot Eiropas Sociālā fonda projekta finansējumu, ir izstrādāts mācību saturs un moduļveida mācību programmas, iegādātas programmu apguvei nepieciešamie mācību līdzekļi, noritējušas konsultācijas vispārizglītojošajos mācību priekšmetos, izveidota e-vide mācību materiālu izstrādei, izstrādāti mācību materiāli, testi, prezentācijas, un vizuālo materiālu datu bāze, organizētas mācību ekskursijas, mācību semināri, lekcijas un veiktas izglītojamo aptaujas un organizētas izglītojamo praktiskās mācības un mācību prakse ārpus izglītības iestādes.

Projekts ir īpaši nozīmīgs, jo arī nākamajos gados tā ietvaros izstrādātie mācību materiāli tiks pielietoti profesionālās pilnveides un tālākizglītības jomā, no projekta ieguvēji ir visi izglītojamie, kuri mācīsies uzlabotajās profesionālās izglītības programmu blokos, kā arī citu programmu izglītojamie, kuri projekta aktivitāšu rezultātā gūs labumu no mācību metožu uzlabošanas, e-vides risinājumu ieviešanas, intelektuālo mācību resursu saņemšanas, moduļveida izglītības programmām.

Sākotnēji projekta tiešo mērķa grupu sastādīja 279 Rīgas Purvciema amatu skolas profesionālo vidējo izglītības programmu izglītojamie, un līdz ar skolu apvienošanu projektā tika iesaistīti vairāk kā 800 skolas audzēkņi, kas apgūst dažādas specialitātes tūrisma un viesmīlības nozarēs.

Kategorija: Izglītība
output_mge5zc

No comments yet.

Leave a Reply