Akceptē Rīgas oficiālo simboliku

Vakar Rīgas domes Pilsētas attīstības komiteja akceptēja saistošo noteikumu projektu „Par Rīgas pilsētas simboliku”.

2011. gada 7. janvārī Rīgas ģerbonis reģistrēts atbilstoši likumā „Par ģerboņiem” noteiktajai kārtībai, līdz ar to iespējams izdot saistošos noteikumus, kas nosaka Rīgas simbolikas izmantošanas kārtību.

Noteikumos precīzi aprakstīts heraldiski pareizs Rīgas lielais ģerbonis, mazais ģerbonis, karogs un karoga vimpelis, noteiktas to krāsas, kā arī reglamentēta šo simbolu lietošana.

Rīgas karogu paredzēts izvietot pie pašvaldības institūciju un pakļautības iestāžu ēkām. Plānots, ka no 1. septembra pilsētas karogs tiks pacelts pie visām Rīgas skolām. Privātpersonas pilsētas karogu var izvietot pie Rīgas administratīvajā teritorijā esošām ēkām pēc brīvas gribas.

Noteikumu projektā arī paredzēts, ka, lai izmantotu Rīgas oficiālo simboliku suvenīru izgatavošanai vai citiem nolūkiem, jāsaņem Simbolikas komisijas atļauja. Nodeva par pilsētas simbolikas lietošanu netiek paredzēta.

Saistošie noteikumi tiks izskatīti Rīgas domes sēdē un stāsies spēkā nākošajā dienā pēc to publicēšanas oficiālajā laikrakstā „Latvijas Vēstnesis”.

Kategorija: Sabiedrība
output_mge5zc

No comments yet.

Leave a Reply