Juridiskā koledža piedāvā iegūt namu pārziņa apliecību

Pirmo reizi Latvijā kļuvis iespējams ārpus formālās izglītības sistēmas apgūto pieredzi namu apsaimniekošanā pielīdzināt trešajam profesionālās kvalifikācijas līmenim, iegūstot namu pārziņa apliecību. To pieprasa Dzīvojamo māju pārvaldīšanas likums personām, kuras apsaimnieko dzīvojamās mājas ar platību virs 1500 m2.

Juridiskā koledža kļuvusi par pirmo mācību iestādi Latvijā, kurai Izglītības kvalitātes valsts dienests 2012.gada 22.maijā deleģējis tiesības novērtēt profesionālo kompetenci šajā jomā un izsniegt namu pārziņa apliecības. Lai novērtētu apgūto pieredzi, pretendentam jākārto profesionālās kvalifikācijas eksāmens, bet pirms tam Juridiskajā koledžā jāsaņem bezmaksas konsultācijas par namu pārziņa profesijas standarta prasībām, kuras tiks pārbaudītas eksāmenā.

Profesionālās kompetences novērtējumu var iegūt persona, kurai jau ir praktiskā darba pieredze dzīvojamo māju pārvaldīšanā.

Vairāk informācijas var iegūt zvanot uz tālruņiem 67508005, 67508006, rakstot uz e-pastu info@jk.lv, vai arī Juridiskās koledžas mājaslapā www.jk.lv

Kategorija: Izglītība
output_mge5zc

No comments yet.

Leave a Reply