Interese par „Nulles deklarācijas” pārskatu Ibankā būtiski pieaug

Tuvojoties mantiskā stāvokļa deklarācijas iesniegšanas termiņa beigām, pēdējo divu nedēļu laikā būtiski pieaudzis SEB bankas klientu skaits, kas apskatījuši „Nulles deklarācijas” pārskatu Ibankā – no 34 tūkstošiem līdz 52 tūkstošiem.

Mantiskā stāvokļa deklarāciju iesniegšanas termiņa tuvošanās jūtama arī atbildot uz klientu uzdotajiem jautājumiem. SEB bankas klientu apkalpošanas ekspertiem visbiežāk tiek jautāts par tehniskām deklarācijas aizpildīšanas niansēm, deklarācijas iesniegšanas iespējām, soda sankcijām, kas būs saistošas, ja deklarācija netiks iesniegta, kā arī nereti tiek saņemti jautājumi par kredītu galvotājiem.

SEB bankas valdes locekle Ieva Tetere: „Tuvojoties deklarācijas iesniegšanas termiņa beigām, vairāk saņemam ļoti praktiskus vai samērā specifiskus jautājumus. Tā piemēram, par kredītņēmēju galvotāju pienākumu iesniegt deklarāciju. Šajā situācijā skaidrojam, ka galvotājam ir jāiesniedz deklarācija, ja kredītņēmējs, kura neatmaksātā daļa 2011. gada 31. decembrī pulksten 24 pārsniedza 10 tūkstošus latu, vairs nepildīja kredītlīgumā noteiktās saistības un izpildes pienākums bija iestājies galvotājam. Savukārt, ja kredītņēmējs, par kuru klients ir galvojis, godprātīgi izpilda savas kredītsaistības ar banku, tad šī kredītņēmēja galvotājam nav obligāts pienākums iesniegt mantiskā stāvokļa deklarāciju”.

Tā kā Valsts Ieņēmumu dienestā īsi pirms deklarācijas iesniegšanas termiņa beigām veidojas garas rindas, tad SEB bankas klienti var aiztaupīt laiku un deklarāciju iesniegt, identificējoties ar elektronisko parakstu, fiziski VID nemaz neapmeklējot.

Ieva Tetere norāda: „SEB bankā nav vērojams straujš pieaugums ar skaidru naudu veiktajās transakcijās vai to summās. Neliels iemaksu skaita pieaugums pēdējo divu nedēļu laikā vērojams tikai eiro valūtā”.

Kategorija: Finanses
output_mge5zc

No comments yet.

Leave a Reply