Latvijas uzņēmumi izveido Latvijas Reklāmas Klientu Kameru

Lai veicinātu godīgu, atklātu un kvalitatīvu savstarpējo sadarbību reklāmas jomā, nodibināta Latvijas Reklāmas Klientu Kamera (LRKK), kuras uzdevumi būs pārstāvēt Latvijas uzņēmumu izstrādāto sadarbības ētikas kodeksu, veicināt kvalitatīvu sadarbību, kurā abas iesaistītās puses – uzņēmums un reklāmas industrijas pārstāvji, būtu savstarpēji godīgi, atklāti un rezultatīvi. Kā pirmo soli LRKK rīko neklātienes fokusgrupu, kurā aicina piedalīties ikvienu reklāmas industrijas pārstāvi un uzņēmumu speciālistus. Fokusgrupa atrodama – www.lrkk.lv

Nepieciešamība pēc šāda veida apvienības brieda jau sen. Ir bijuši neskaitāmi gadījumi, kad uzņēmumu un reklāmas industrijas pārstāvju starpā bijusi neadekvāta sadarbība, kas nav nesusi vēlamos rezultātus. Latvijas Reklāmas Klientu Kameras viens no uzdevumiem būtu izskatīt radušās situācijas un izvērtēt iesaistīto pušu rīcību.

Lai veicinātu pozitīvu sadarbību, Latvijas Reklāmas Klientu Kamera izstrādājusi pirmos priekšlikumus sadarbības ētikas kodeksam, kā arī ir gatava apkopot un publiskot pozitīvas sadarbības piemērus un radītos rezultātus.

„Pirmais solis ir nepieciešamība paraudzīties uz reklāmas aģentūrām no klientu puses. Tādēļ esam izveidojuši neklātienes fokusgrupu, kurā aicinām piedalīties gan reklāmas industrijas pārstāvjus, gan arī uzņēmumus, kuri ir klientu lomā. Uzskatām, ka šāds instruments ir piemērots, jo industrijā ir iesaistīts ļoti daudz cilvēku un šādā veidā mums būtu iespēja apkopot pēc iespējas vairāk viedokļus,” skaidro LRKK dibinātāja Zane Kārkliņa.

Z.Kārkliņa apgalvo, ka apzinās, ka šādas Kameras izveidošana varētu raisīt diskusijas esošo reklāmas apvienību lokā, tomēr uzskata, ka klienti jeb uzņēmumi ir pārāk nozīmīgi sadarbības partneri, lai tiktu izveidota tieši viņiem domāta apvienība.

Fokusgrupas rezultāti tiks paziņoti jau drīzākajā laikā.

Kategorija: Reklāma
output_mge5zc

One Response to “Latvijas uzņēmumi izveido Latvijas Reklāmas Klientu Kameru”

  1. Vides reklāma
    marts 2, 2015 at 3:09 pm #

    Nez kur palikusi Latvijas Reklāmas Klientu Kamera?
    Par reklāmu gan drukas formātā, gan vides un interneta formātos ir ko stāstīt un audzināt auditoriju.
    Ja esat pie dzīvības, dodiet ziņu!

Leave a Reply