Pētījums: skolēni un studenti vēlas pelnīt tikpat, cik uzņēmēji un vadītāji

Jaunākajā “DNB Latvijas barometra” pētījumā noskaidrots, ka, izvērtējot, cik lieliem ienākumiem jābūt uz vienu ģimenes locekli, lai patlaban varētu iztikt, jaunieši vecumā līdz 24 gadiem uzskata, ka viņu ienākumiem jāpārsniedz 500 latu robeža, – citās vecuma grupās vidējais ienākumu līmenis ir zemāks. Turklāt skolēnu un studentu norādītais ienākumu līmenis ir tikpat augsts, cik uzņēmēju un vadītāju vidū.

Vērtējot atbildes dažādās vecuma grupās, jaunieši vecumā līdz 24 gadiem biežāk nekā citu vecuma grupu respondenti šajā jautājumā norādījuši ienākumus, kas lielāki par 500 latiem. Respondentu vidū, kuri ir vecuma grupā no 25 līdz 34 gadiem, vidējie vēlamie ienākumi ir no 401 līdz 500 latiem, bet citās vecuma grupās – vēl zemāki. Tiesa gan, jaunieši vecumā līdz 24 gadiem (7%), respondenti vecuma grupā no 25 līdz 34 gadiem (8%), kā arī aptaujātie vecuma grupā no 35 līdz 44 gadiem (6%) biežāk nekā citu vecuma grupu pārstāvji spētu iztikt arī ar ienākumiem robežās no 101 līdz 150 latiem.

Interesanti, ka, analizējot respondentus atkarībā no viņu nodarbošanās, 26% skolēnu un studentu uzskata, ka ienākumu līmenim mēnesī, lai varētu pienācīgi iztikt, jābūt lielākam par 500 latiem, ko respondenti, kas strādā dažādās citās profesijās, atzīmējuši daudz retāk. Vienīgais izņēmums ir uzņēmēji un vadītāji, kuru vidū vēlamie ienākumi ir tikpat augsti kā skolēnu un studentu nosauktais ienākumu līmenis.

Jāpiebilst, ka, salīdzinot vīriešu un sieviešu atbildes šajā jautājumā, vīrieši norādījuši vidēji augstāku vēlamo ienākumu līmeni nekā sievietes. 14% aptaujāto vīriešu norādījuši, ka ienākumiem jābūt no 351 līdz 400 latiem, bet 17% vīriešu atzīmējuši, ka ienākumiem jābūt no 401 līdz 500 latiem. Sieviešu vidū šādu ienākumu līmeni atzīmējuši attiecīgi 9% un 15% respondentu. Ienākumu līmeni virs 500 latiem minējuši 12% vīriešu un 9% sieviešu. Vienīgais ienākumu līmenis, par ko sievietes un vīrieši bijuši vienisprātis, ir robežās no 101 līdz 150 latiem uz vienu personu – šādu ienākumu līmeni par pietiekamu uzskata tikai 5% respondentu abās aptaujāto grupās.

Kategorija: Bizness
output_mge5zc

No comments yet.

Leave a Reply