Rihards Kozlovskis: fotoradaru līguma laušanas procedūra turpināsies, ja 20.maijā nebūs izpildīts līgumā noteiktais darbu apjoms

Šā gada 20.maijā tiks konstatēts KS Vitronic Baltica un Partneri darbu izpildes apjoms stacionāro fotoradaru uzstādīšanā. Pēc partnera iesniegtās dokumentācijas un publiskajiem paziņojumiem presē, jau šobrīd ir skaidrs, ka darbu apjoms nebūs izpildīts līgumā noteiktajā apmērā.

Līdz ar to, tiks turpināta vienpusēja līguma laušanas procedūra, kuru Valsts Policija jau uzsāka 2012.gada 20.janvārī, iesniedzot KS Vitronic Baltica un Partneri pirmo brīdinājumu un norādot uz sekām, kas iestāsies, ja viņi neizpildīs līgumā noteiktās saistības līgumā paredzētajā apjomā un termiņos.

Iekšlietu ministrs Rihards Kozlovskis: “Ja 20.maijā Valsts policija konstatēs, ka stacionārie fotoradari nav uzstādīti tādā apjomā kā to paredz līgums, Valsts Policija turpinās jau uzsākto līguma laušanas procedūru un nosūtīs KS Vitronic Baltica un Partneri otro paziņojumu par līgumā noteikto saistību savlaicīgas un pienācīgas neizpildes sekām.”

VP saskaņā ar spēkā esošo likumdošanu ir jāturas pie iepriekšējās valdības laikā (2011. gada 20.jūnijā) noslēgtā līguma nosacījumiem, kurš līguma laušanas procedūras ietvaros nosaka divu brīdinājumu izteikšanu pirms atsevišķa paziņojuma izdošanas par līguma laušanu, paredzot 2 mēnešu termiņu trūkumu novēršanai pēc otrreizējā brīdinājuma izteikšanas.

Kategorija: Transports
output_mge5zc

No comments yet.

Leave a Reply