IZZI zaļās kampaņas laikā savākts vairāk nekā 3 tonnas makulatūras

Telekomunikāciju operators IZZI, pievēršot pastiprinātu uzmanību zaļam dzīvesveidam un vides aizsardzības jautājumiem, visu aprīļa mēnesi aicināja cilvēkus aktīvi iesaistīties akcijā Nodod makulatūru, izglāb koku. Akcijas laikā uzņēmums ar iedzīvotāju palīdzību savāca 3,2 tonnas makulatūras.

„Viens cilvēks vidēji gadā patērē aptuveni 50 kg papīra, ieskaitot presi, dokumentus, ēdienu iepakojumu, iesaiņojumu u.c. Tas ir pilnīgi pietiekami, lai, nododot šo papīra daudzumu otrreizējai pārstrādei, tiktu glābts viens koks. Tādēļ visu aprīļa mēnesi ikvienu Latvijas iedzīvotāju aicinājām padomāt par apkārtējo vidi un nodot makulatūru,” skaidro IZZI valdes locekle Sandra Kraujiņa. „Kampaņa guva plašu atsaucību, un uz mūsu biroju Rīgā cilvēki atgādāja 3,2 tonnas papīra. Jāuzsver, ka ikviens interesents makulatūru varēja pieteikt arī papīrfabrikai Līgatne, kas tālāk bez maksas savāca to otrreizējai pārstrādei.”

Cilvēkiem trūkst zināšanu par zaļo dzīvesveidu

Sākot realizēt zaļo kampaņu, uzņēmums IZZI pārliecinājās, ka lielai daļai cilvēku trūkst reālu zināšanu vides aizsardzības jautājumos un ir pavisam neliela izpratne par zaļo dzīvesveidu. IZZI iedzīvotāju aptauja, kurā piedalījās vairāk nekā 70 000 respondentu, parādīja, ka 65% Latvijas iedzīvotāju nešķiro sadzīves atkritumus, tostarp makulatūru. 30,4% no šiem cilvēkiem uzsvēra, ka labprāt to darītu, bet viņiem neesot tādas iespējas, kas liecina par informācijas un zināšanu trūkumu.

„Aptaujas dati parādīja divas būtiskas lietas, pirmkārt, vēl arvien ir nozīmīgs skaits daudzdzīvokļu namu, kur nav atsevišķu konteineru gan papīram, gan stikla tarai, gan plastmasai,” skaidro IZZI valdes locekle Sandra Kraujiņa. „Otra būtiska problēma ir sabiedrības zināšanu līmenis. Cilvēkiem nav informācijas, kā notiek atkritumu šķirošana, kur tos var nodot un kāds no tā ir labums videi. Piemēram, aizbildinājums, ka labprāt šķirotu, bet nav tādu iespēju, ir galīgi aplams. Proti, makulatūru ikviens var pieteikt papīrfabrikai Līgatne, turklāt tā bez maksas to savāks otrreizējai pārstrādei.”

Kā rāda IZZI pieredze, tad efektīvākais veids, kā celt zināšanu līmeni un vairot cilvēku līdzdalību vides aizsargājošās aktivitātēs, ir informējošas kampaņas. Tieši kampaņas Nodod makulatūru, izglāb koku! laikā bija vērojama liela cilvēku ieinteresētība, par ko liecina sasniegtais rezultāts.

„Kaut arī zaļais dzīvesveids kļūst aizvien populārāks sabiedrībā un ar katru gadu aizvien vairāk cilvēku vēlas tam pievērsties, tomēr informācijas trūkums nereti kalpo par šķērsli un atrunā no iecerētā. Cilvēki nereti domā, ka tas prasa daudz laika un ir sarežģīti. Tādēļ esam pateicīgi ikvienam, kurš cenšas popularizēt zaļo dzīvesveidu un skaidrot vides aizsardzības jautājumus sabiedrībā,” uzsver Oļesja Dreimane, papīrfabrikas Līgatne mārketinga vadītāja. „IZZI kampaņa parādīja, ka informācijas pieejamība un cilvēku entuziasms spēj sasniegt teicamus rezultātus. Visu aprīļa mēnesi, kamēr ritēja akcija Nodod makulatūru, izglāb koku!, bija vērojama paaugstināta cilvēku interese. Cilvēki biežāk zvanīja mums uz papīrražotni, pieteica makulatūru, kā arī pastiprināti interesējās par makulatūras pārstrādes iespējām.”

„Vēlamies atgādināt, ka 40% no visiem sadzīves atkritumiem ir tieši papīrs. To var nodot ikviens, un nav nepieciešami īpaši konteineri. Ja cilvēkam mājās vai birojā iekrājies zināms daudzums izmantota papīra, tad atliek vien piezvanīt mums uz Līgatnes papīrfabriku un makulatūru savāksim bez maksas. Iegūst gan cilvēks, kas atbrīvojis mitekli no liekā, gan arī vide, jo papīrs bieži kopā ar citiem atkritumiem nonāk atkritumu grozā un tālāk izgāztuvēs un piesārņo dabu,” norāda O. Dreimane.

Kategorija: TECH
output_mge5zc

No comments yet.

Leave a Reply