Piedāvā risinājumu naftas drošības rezervju izveidei par zemāku cenu

Ministru kabineta sēdē vakar, 15.maijā, tika apstiprināti Ekonomikas ministrijas rosinātie grozījumi Enerģētikas likumā, ar kuriem tiek atcelts ierobežojums dalībai naftas produktu drošības rezervju izveides konkursos iesniegt piedāvājumu tikai licencētiem nozares komersantiem.

Paplašinot potenciālo dalībnieku loku konkursā par naftas produktu drošības rezervju izveidi, tiek prognozēts, ka Ekonomikas ministrija kā pasūtītājs konkursos varētu saņemt vairāk pieteikumu, kas savā starpā konkurēs gan ar finanšu, gan ar tehnisko piedāvājumu.

Plašāks pretendentu loks un lielāka konkurence konkursos varētu veicināt, ka tiek iesniegti piedāvājumi ar zemāku cenu par naftas produktu drošības rezervju izveidi. Līdz ar to arī samazinātos kopējā ietekme uz degvielas mazumtirdzniecības cenu.

Šobrīd spēkā esošā Enerģētikas likuma redakcija nosaka, ka piedalīties atklātos konkursos par naftas produktu drošības rezervju izveidi ir tiesības tikai degvielas tirgū esošiem komersantiem, kas saņēmuši kādu no speciālajām licencēm vai atļaujām darbībām ar naftas produktiem, ierobežojot citu komersantu iespēju kļūt par pretendentiem šajos konkursos.
Analizējot līdz šim organizēto atklāto konkursu par naftas produktu drošības rezervju izveidi rezultātus, secināms, ka konkursos iesniegto piedāvājumu skaits nav pietiekams, lai drošības rezerves neradītu nedz pārāk lielu administratīvo slogu komersantiem, nedz pārāk lielu ietekmi uz degvielas gala cenu.

Šodien MK skatītie grozījumi Enerģētikas likumā paredz, ka piedāvājumus konkursos varēs iesniegt arī nelicencēti komersanti, ievērojot konkursa nolikumā noteiktās prasības, t.sk. attiecībā uz komersanta praktisko spēju sniegt naftas rezervju nodrošināšanas pakalpojumu.

Kategorija: Enerģētika
output_mge5zc

No comments yet.

Leave a Reply