Uzkrājumus bērniem veic 42% Lietuvas un tikai 13% Latvijas iedzīvotāju

SEB bankas veiktais pētījums* Baltijas valstīs liecina, ka Lietuvas iedzīvotāji visvairāk rūpējas par bērnu finanšu drošības spilvenu veidošanu, aktīvi veicot uzkrājumus saviem bērniem. Tā 57% Lietuvas iedzīvotāju, 43% Igaunijas un tikai 28% Latvijas iedzīvotāji jau veido vai plāno veidot uzkrājumus saviem bērniem. Pēc vecāku domām bērnu nākotnei vislabāk novirzīt 10-20 latus mēnesī.

Pētījums parādīja ļoti krasas atšķirības situācijā starp Baltijas valstu vecāku paradumiem, jo Lietuvas iedzīvotāji vairāk rīkojas, bet Latvijas – gaida labvēlīgāku situāciju. Jau šobrīd uzkrājumus bērna nākotnei veido 42% no visiem aptaujātiem Lietuvas respondentiem, 32% – Igaunijas un tikai 13% – Latvijas, savukārt uzkrājumus veidot plāno attiecīgi 15%, 11% un 15% respondentu.

SEB Dzīvības apdrošināšanas valdes priekšsēdētājs Ints Krasts: „Atšķirības Baltijas valstu iedzīvotāju vērtējumā ir skaidrojamas ar ekonomisko situāciju katrā valstī – ne velti turpat puse Latvijas respondentu atzīst, ka labprāt veidotu uzkrājumus, bet viņiem nav šādas iespējas. Tomēr viennozīmīgi pozitīvi ir vērtējama tendence, ka Latvijā ir visvairāk iedzīvotāju (54% Latvijas, 53% Lietuvas, 45% Igaunijas), kuri labprāt veiktu uzkrājumus katru mēnesi 10-20 latu apmērā. Mūsu pieredze liecina, ka nereti ģimenes atliek uzkrājumu veikšanu dēļ lielākām summām, taču vēlos iedrošināt bērnu vecākus, ka uzkrājumus var veikt arī ar mazākam summām, galvenais – to darīt regulāri. Regulāras iemaksas ilgtermiņā nodrošina labu pamatu, lai bērns droši spertu pirmos soļus, ienākot pieaugušo pasaulē.”

* Mindscan pētījums tika veikts 2012. gada martā. Aptaujā piedalījās 5007 respondenti (Lietuva – 2409, Igaunija – 1515, Latvija – 1083).

Kategorija: Finanses
output_mge5zc

No comments yet.

Leave a Reply