“Tīrības dienas” organizatori aicina iedzīvotājus piedalīties Lielajā Talkā

Akcijas “Tīrības dienas”, kas šajā pavasarī norisinās no 15. aprīļa līdz maija beigām, birojs aicina iedzīvotājus būt aktīviem un sakopt Latviju arī Lielās talkas laikā šo sestdien, tādējādi izmantojot katru šī pavasara skaisto dienu, lai padarītu mūsu valsti tīrāku.

“Esam priecīgi, ka šogad arī iniciatīva par Lielo talku iekrīt “Tīrības dienu” laikā. Tas ļauj kopīgiem spēkiem pievērst uzmanību vides sakopšanas un aizsardzības jautājumiem, mudinot cilvēkus būt atbildīgiem un darboties, lai sakoptu pļavas, mežus, ceļmalas – visu Latviju,” atzīmē “Tīrības dienu” biroja pārstāve Linda Osīte.

Akcijas “Tīrības dienas” mērķis ir mudināt iedzīvotājus ar lielāku atbildību izturēties pret savu valsti, uzturēt to tīru un sakoptu, kā arī ar neiecietību attiekties pret tās piemēslotājiem. Paralēli talku organizēšanai, iedzīvotāji ir aicināti iesaistīties netīro, piemēsloto vietu apzināšanā, par tām informējot plašāku sabiedrību, tādējādi liekot noteikto teritoriju apsaimniekotājiem būt aktīvākiem kārtības uzturēšanā.

“Lielākā daļa cilvēku Latvijā kļūst arvien atbildīgāki pret apkārtējo vidi, ne tikai piedaloties akcijās un talkās, bet par savu ietekmi uz dabu domājot ikdienā, nemēslojot un aizrādot tiem, kas, iespējams, neapzinās savas darbības sekas. Par to varam būt priecīgi, tomēr, lai mēs varētu lepoties ar mūsu dabas skaistumu pilnībā, ir liels darbs vēl jāiegulda. Tādēļ akcija “Tīrības dienas” norisinās pavasaros un rudeņos, mēneša garumā popularizējot vides sakopšanas nozīmību, parādot, kā to dara citi un mudinot ikvienu iesaistīties,” skaidro Linda Osīte.

“Tīrības dienas” šogad norisinās jau sesto reizi un ir izpelnījušās lielu sabiedrības, uzņēmumu un mediju uzmanību un atzinību.

Ja saredzat savas iespējas atbalstīt Latvijas sakopšanu, esat aicināti sazināties ar “Tīrības dienu” biroju: piedalies@tiribasdienas.lv, tālrunis 26831571.

Kategorija: Sabiedrība
output_mge5zc

No comments yet.

Leave a Reply