Labklājības ministrija noteiks Ģimenei draudzīgus uzņēmumus

Jau sesto gadu Labklājības ministrija noteiks Ģimenei draudzīgākos komersantus, līdzīgi kā pērn, vērtēšanu īstenojot Ilgtspējas indeksa iniciatīvas ietvaros. Pretendentu pieteikšanās noslēgsies 14. aprīlī.

Labākie uzņēmumi saņems īpašu apliecību un uzlīmi, kas apstiprinās Ģimenei draudzīga komersanta statusa un dos tiesības to gadu izmantot savā interneta vietnē, plašsaziņas līdzekļos un darba sludinājumos.

Risinot sarežģīto demogrāfijas situāciju valstī, LM aicina darba devējus būt līdzatbildīgiem un veicināt ģimenes vērtību popularizēšanu. „Lielu dienas daļu strādājošais pavada darbavietā. Ir svarīgi, ko uzņēmējs dara strādājošo labā, kāda ir darba vide. Tikai darbinieks, kas jūtas komfortabli, strādās ar simtprocentu atdevi,” uzsver Līvija Liepiņa, LM Bērnu un ģimenes politikas departamenta direktore.

Ne mazāk būtiskas ir rūpes par klientiem. Tās veicina lojalitāti uzņēmumam, kā arī sekmē tā reputāciju, īpaši starptautiskajos tirgos. „Priekšroka rindā vecākiem ar bērniem, ērta uzbrauktuve, atbalstoša kredītpolitika bankā – tās ir mazās lietas, kas mums kā klientiem liek justies laipni gaidītiem. Risinājumi ir individuāli, tikai uzņēmējs pats var izvēlēties klientam piemērotāko,” norāda L. Liepiņa.

Latvijas Brīvo arodbiedrību savienības (LBAS) priekšsēdētāja vietniece Līvija Marcinkēviča: „Papildus tam, ka uzņēmums nodrošina ģimenei draudzīgus apstākļus klienta kontekstā, svarīgi radīt tādu darba vidi, kas nodrošina darbinieku spēju sabalansēt darba un privāto dzīvi, rada apstākļus, kuros darba ņēmējs var iesaistīties lēmumu pieņemšanas procesos, kas atbalsta elastīgu darba laiku, pieļauj alternatīvas darba pienākumu veikšanas vietas. Piemērs ir jauno māmiņu iekļaušanās darba tirgū pēc atgriešanās no bērnu kopšanas atvaļinājuma, strādājot no mājām un tādejādi ļaujot apvienot darbu ar laiku bērnam.”

Viens no kritērijiem statusa piešķiršanai ir uzņēmuma orientācija uz efektīvu darba un ģimenes dzīves saskaņošanu, piemēram, nodrošinot attālinātā darba iespējas, elastīgu darba laiku. Tāpat vērtē arī nodarbināto veselības aizsardzību darba vietā, uz klientu orientētu pakalpojumu sniegšanu, atbalsta nodrošināšanu bērniem un ģimenēm veltītiem pasākumiem, iesaistīšanos labdarībā. Vērtē arī uzņēmuma telpu un aprīkojuma atbilstību bērna vajadzībām.

Latvijas Darba devēju konfederācijas (LDDK) ģenerāldirektore Līga Menģelsone: „Darba devējam, esot atbildīgam darbinieka, klientu, partneru un sabiedrības priekšā, palielinās tā konkurētspēja. Piemēram, lai paaugstinātu darbinieku lojalitāti, darba devējs var ieviest elastīgas darba formas, kas dod iespēju nodrošināt balansu starp darba un ģimenes dzīvi. LDDK cer, ka LM iniciatīva gūs lielu atsaucību un tiks turpināts darbs pie tiesību aktu uzlabošanas, kas ļautu sekmīgāk ieviest elastdrošības principus darba dzīvē.”

Ģimenei draudzīga komersanta statusu LM piešķir uzņēmumiem, kuru politika un pakalpojumi ir draudzīgi ģimenēm gan komercsabiedrībā, gan plašākas sabiedrības kontekstā. Statusu nevar saņemt uzņēmumi, kuru darbība vai produkcija ir nedraudzīga bērnam vai ģimenei, piemēram, tabakas, alkohola, ieroču ražotāji. Tādējādi sabiedrībā nostiprinās ģimeniskās vērtības un uzlabojas ģimenēm piemērota dzīves un darba vide.

Atgādinām, ka 2011. gadā Ģimenei draudzīga komersanta statusu saņēma 12 uzņēmumi, kurus apzināja un atlasīja Ilgtspējas indeksa ietvaros. Pirmoreiz Ģimenei draudzīgie komersanti tika noteikti 2007. gadā – īstenojot ES politiku par darba un ģimenes dzīves apvienošanu, to aizsāka Bērnu un ģimenes lietu ministrija.

Kategorija: Bizness
output_mge5zc

No comments yet.

Leave a Reply