Latvijas Universitātes profesors Ivars Lācis izvirzīts Latvijas Zinātņu akadēmijas prezidenta amatam

Latvijas Universitātes (LU) profesors Dr. habil. phys. Ivars Lācis kandidē uz Latvijas Zinātņu akadēmijas (LZA) prezidenta amatu.

LZA Senāta sēdē šī gada 20. martā Senāts uzklausīja divu LZA prezidenta amata kandidātu: akadēmiķa Dr. habil. phys. Ivara Lāča un akadēmiķa Dr. habil. art. Ojāra Spārīša programatiskās runas. Tika pieņemts lēmums abu kandidātu vārdus ierakstīt LZA prezidenta vēlēšanu balsošanas biļetenos, lai šī gada 12. aprīlī izvēlētu LZA prezidentu nākamajiem četriem gadiem.

Ivars Lācis uzsver: „Zinātne pie mums nav cieņā. Pietiek kādam publiski paziņot, ka visiem Latvijas zinātniekiem kopā ir divas reizes mazāk kāju nekā tādam pat skaitam mežstrādnieku un tauta tic. Ir jāpanāk, ka Latvijas Zinātņu akadēmija iegūst savu vietu komunikāciju telpā un faktiskajiem zinātnieku darba rezultātiem atbilstošu autoritāti.”

Jaunā Latvijas Zinātņu akadēmijas prezidenta vēlēšanas notiks šī gada 12. aprīlī LZA Pavasara pilnsapulces laikā. Saskaņā ar LZA statūtiem akadēmiju vada un pārstāv LZA prezidents. Prezidentu ievēl uz četriem gadiem ne vairāk kā divas reizes pēc kārtas; iepriekšējā termiņa prezidents pēc amata atstāšanas tradicionāli tiek ieteikts par viceprezidentu, un līdz ar to – par Senāta un Prezidija locekli.

Akadēmiskā dzīvesgājumā Ivars Lācis, sākot ar 1969. gadu, ir bijis Latvijas Universitātes Fizikas un matemātikas fakultātes vecākais laborants, mācību laboratorijas vadītājs, asistents, vecākais pasniedzējs, docents, profesors, Cietvielu fizikas institūta vadošais pētnieks, Optometrijas un redzes zinātnes nodaļas vadītājs, zinātņu prorektors, rektors, profesors. I. Lāča zinātniskās intereses ir redzes uztvere, acu kustības, stereoredzes slieksnis, binokulārās redzes nestabilitātes, kristālu augšana, stiklu struktūra, cietvielu optiskās īpašības.

Laikā no 2000. līdz 2007. gadam, kad profesors I. Lācis pildīja Latvijas Universitātes rektora amata pienākumus, Latvijas Universitātē tika izveidotas doktorantūras skolas; īstenota ideja par zinātnisko grantu piešķiršanu; izveidots Latvijas Universitātes Lāzeru centrs; ieviestas stipendijas emeritētajiem profesoriem. Izveidojis Latvijas Universitātē mācību laboratorijas: Pusvadītāju ierīces, Cietvielu ķīmija un materiālu tehnoloģija, Optika un fizioloģiskā optika, kā arī vadījis vairāk nekā 50 diploma, bakalaura, maģistra, kā arī doktorantu darbus.

Profesors Ivars Lācis līdzdarbojas akadēmiskajās un profesionālajās organizācijās: kopš 1994. gada I. Lācis ir Latvijas Universitātes senators un Latvijas Fiziķu biedrības biedrs, kopš 1997. gada Latvijas Optometristu un optiķu asociācijas biedrs un Latvijas profesoru asociācijas biedrs, kopš 1999. gada – ASV Optiķu asociācijas biedrs, savukārt kopš 2001. gada Latvijas Zinātņu akadēmijas senators. Pašreiz ir Latvijas zinātnes padomes priekšsēdētāja vietnieks (no 2010.), LU Fonda valdes priekšsēdētājs (no 2008.), EUROATOM Latvijas nodaļas rīcības komitejas priekšsēdētājs (no 2003.), LU Optometrijas bakalaura, maģistra un doktora studiju programmu direktors (no 1992.).

Profesoram Ivaram Lācim piešķirti vairāki goda nosaukumi un apbalvojumi, tostarp, Beļģijas karaļa ordenis (2006), Itālijas Republikas Goda ordenis (2004), Portugāles Republikas Prinča Enrikes ordenis (2003), Francijas Goda leģiona ordeņa virsnieks (2001), Latvijas Zinātņu akadēmijas īstenais loceklis (2000), Latvijas Republikas Izglītības un zinātnes ministrijas Atzinības raksti (1999., 2007.).

Profesora I. Lāča dzīvesgājums: http://ej.uz/IvarsLacis.

Kategorija: Izglītība
output_mge5zc

No comments yet.

Leave a Reply