64% Latvijas ekonomiski aktīvo iedzīvotāju uzskata, ka līdzīgu programmu apvienošana augstskolās uzlabotu izglītības sistēmas kvalitāti

Ir atzīta nepieciešamība pēc reformām augstākās izglītības sistēmā. Vairāk kā puse (64%) Latvijas ekonomiski aktīvo iedzīvotāju vecumā no 18 līdz 55 gadiem uzskata, ka, lai uzlabotu izglītības sistēmas kvalitāti un ietaupītu valsts budžeta līdzekļus, būtu jāapvieno līdzīgas programmas augstskolās, izveidojot vienu izglītības sistēmu. To atklāj tirgus, sociālo un mediju pētījumu aģentūras TNS Latvia sadarbībā ar telekompāniju LNT, raidījumu 900 sekundes, martā veiktais pētījums.

Salīdzinoši bieži Latvijas ekonomiski aktīvie iedzīvotāji vecumā no 18 līdz 55 gadiem norādījuši, ka, lai uzlabotu izglītības sistēmas kvalitāti un ietaupītu valsts budžeta līdzekļus būtu jāpaplašina studiju pieejamība arī citās valodās, īpaši angļu valodā (40%) un jāveido stingrākas studentu zināšanu pārbaudes (29%).

Vienlīdz bieži Latvijas ekonomiski aktīvie iedzīvotāji norādījuši, ka, lai uzlabotu izglītības sistēmas kvalitāti un ietaupītu valsts budžeta līdzekļus, būtu ievērojami jāsamazina valsts finansēto augstskolu skaits, studijas koncentrējot universitāšu tipa augstskolās (16%) un ievērojami jāsamazina studiju programmu skaits augstskolās (16%).

Salīdzinoši retāk Latvijas ekonomiski aktīvie iedzīvotāji vecumā no 18 līdz 55 gadiem norādījuši, ka izglītības sistēmas uzlabošanos un valsts budžeta līdzekļu ietaupīšanos veicinātu pasniedzēju skaita samazināšana (5%), budžeta vietu skaita samazināšana augstskolās (3%).

Vienlīdz reti Latvijas ekonomiski aktīvie iedzīvotāji norādījuši, ka, lai uzlabotu izglītības sistēmas kvalitāti un ietaupītu valsts budžeta līdzekļus būtu nepieciešams veidot izglītības programmas proporcionāli darba tirgus pieprasījumam (1%), palielināt finansējumu izglītībai (1%), palielināt mācībspēku kvalitāti un kontroli (1%), samazināt izglītības kopējo laiku, veidojot intensīvāku apmācību (1%).

2% respondentu norādījuši kādu citu iespējamo risinājumu, lai uzlabotu izglītības sistēmas kvalitāti un ietaupītu valsts budžeta līdzekļus.

11% aptaujāto nav konkrēta viedokļa šajā jautājumā.

Kategorija: Izglītība
output_mge5zc

No comments yet.

Leave a Reply