Daugavpils Universitātē tikās Latgales reģiona vispārējās vidējās izglītības iestāžu skolēni

2012. gada 17. martā Daugavpils Universitātē jau trešo reizi norisinājās Latgales reģiona vispārējās vidējās izglītības iestāžu skolēnu zinātniski pētniecisko darbu konkurss – konference, ko organizēja Daugavpils Universitāte sadarbībā ar Daugavpils pilsētas vispārējās un vidējas izglītības pārvaldi. Konferences mērķis ir padziļināt zināšanas dabas, humanitāro un sociālo zinātņu nozarēs, kā arī iepazīstināt skolēnus ar mūsdienu zinātniski pētnieciskā darba tematiku un metodēm, iesaistot skolēnus tiešā pētījumu izstrādē.

Līdz 2012.gada 10.februārim vispārējās vidējās izglītības iestādes organizēja skolēnu zinātniski pētniecisko darbu izvērtēšanu skolās un izvirzīja labākos darbus uz reģionālo konferenci. Konkursam tika iesniegti 230 skolēnu zinātniski pētnieciskie darbi humanitāro, sociālo un dabaszinātņu sekciju 24 nozarēs. Darbi tika saņemti no 46 Latgales reģiona vidusskolām: Tilžas, Ezernieku, Nautrēnu, Rekavas, Viļānu, Riebiņu un citām. Visvairāk darbu tika saņemts no Daugavpils (80) un Rēzeknes (42) pilsētām, Krāslavas (25), Dagdas (12) un Rēzeknes (12) novadiem.

Vislielākā skolēnu aktivitāte šogad bija vērojama veselības zinātnes, vēstures, latviešu literatūras zinātnes un vēstures, bioloģijas, cittautu valodniecības un ārzemju literatūras zinātnes un vēstures (konkrēti – krievu), ķīmijas, kā arī vides zinātnes nozarēs. Arī šogad skolēni savos darbos atspoguļoja pētījumus par sabiedrībā aktuāliem jautājumiem, kā piemēram, Intelektuālo māju pielietošanas iespējas Latvijā; Ķermeņu kustības datormodelēšana Zemes gravitācijas laukā; CSDD sociālo reklāmu ietekme uz ceļa satiksmes dalībniekiem; Latgales keramikas attīstība un tās perspektīvas nākotnē utt.

Atbilstoši nolikumam konkursa vērtēšanas komisija izvērtēja skolēnu darbus (katru darbu recenzēja divi Daugavpils Universitātes mācību spēki), un 127 labāko darbu autori tika uzaicināti 17. martā uz noslēguma konferenci Daugavpils Universitātē prezentēt savu zinātniski pētniecisko darbu atbilstošajā nozarē. Prezentācijas uzklausīja un vērtēja īpašas komisijas, kuru sastāvā bija gan Universitātes mācībspēki, gan izvirzīti izglītības pārvaldes pārstāvji. Diskusijās ar darbu autoriem nereti iesaistījās arī klātesošie citu skolu skolēni un skolotāji, kas rosināja radošas, lietderīgas un arī interesantas sarunas, bet prezentāciju autoriem bija labas iespējas aizstāvēt savu viedokli un „patrenēties” pirms došanās uz valsts konferenci.

50 labākie zinātniski pētnieciskie darbi tika izvirzīti uz Latvijas 36.skolēnu zinātnisko konferenci – konkursu Rīgā 21. – 22.aprīlī.

Daugavpils Universitāte atzīmēja visas 46 skolas, kas piedalījās konkursā, kā arī visus 200 skolotājus, kas palīdzēja skolēniem sagatavoties, dāvinot pateicības rakstus un Universitātes docenta Valentīna Lukaševiča izveidoto „Latgaliešu-latviešu vārdnīcu”. Skolēni saņēma 1., 2. vai 3.pakāpes diplomus, kas dod tiesības ārpus konkursa pieteikties studijām Daugavpils Universitātē par valsts finansējumu. Visi pārējie skolēni saņēma pateicības par piedalīšanos konkursā.

Kategorija: Izglītība
output_mge5zc

No comments yet.

Leave a Reply