Pētījums: drosmi riskēt uzskata par svarīgāko īpašību biznesa uzsākšanai

Drosme (48%), pašpārliecinātība (45%) un intuīcija (42%) ir biežāk nosauktās īpašības, kurām pēc Latvijas iedzīvotāju domām ir jāpiemīt cilvēkam, kas vēlas sākt savu uzņēmējdarbību, liecina Swedbank Uzņēmējdarbības kompetences centra (UKC) veiktā aptauja . Savukārt vēlme pelnīt ir ierindota tikai pirmspēdējā vietā vēlamo uzņēmēja īpašību sarakstā.

Drosme riskēt – visnovērtētākā īpašība
Vairākums Latvijas iedzīvotāju uzskata, ka, uzsākot saimniecisko darbību, cilvēkam jāpiemīt drosmei uzņemties dažādus riskus. Par to līdzīgās domās ir gan sievietes (50%), gan vīrieši (46%). Cilvēki ar augstāku ienākumu līmeni atzīst, ka jaunajam uzņēmējam ir jābūt vienlīdz drosmīgam un pašpārliecinātam (54%), lai ar savu ideju spētu aizraut citus. Turpretī cilvēki ar zemākiem ienākumiem vairāk par drosmi riskēt atzīmē ticību saviem spēkiem (48%) un spēju paredzēt nākotnes pieprasījumu tirgū (41%).

“Aptaujas rezultāti vēlreiz apliecina, cik svarīgi ir attīstīt tādas personības īpašības kā drosmi, ticību saviem spēkiem un idejai, lai realizētu iecerēto uzņēmējdarbību. Arī ārvalstu investori un uzņēmēji uzsver to, ka veiksmīgas uzņēmējdarbības pamatā ir prasme aizstāvēt un būt pārliecinātam par savu biznesa ideju. Tāpēc viens no Swedbank Uzņēmējdarbības kompetences centra mērķiem ir arī dalīties zināšanās un pieredzē, tā veicinot Latvijas uzņēmumu konkurētspēju,” saka Kristīne Krauze, Swedbank UKC vadītāja.

Pašpārliecinātību kā nozīmīgu īpašību būtiski biežāk min sievietes (52%), bet vīriešiem ir vairāk raksturīgi akcentēt tādas īpašības kā labas komunikācijas prasmes (36%) un vēlme neapstāties pie jau sasniegtā (33%). Interesanti, ka profesionāli pieredzējušāki cilvēki pēc 50 gadiem ambīcijas neuzskata par tik nozīmīgu īpašību biznesa uzsākšanā (20%), ko turpretī novērtē 73% jaunie profesionāļi vecumā līdz 29 gadiem.

Runājot par tādām īpašībām kā stratēģiskā domāšana, erudīcija un plašs redzējums, sieviešu un vīriešu viedokļi saskan – tās par svarīgām uzskata gandrīz 30% aptaujāto. Savukārt neliela atšķirība vērojama uzskatos par nepieciešamību pēc labām pārdošanas prasmēm (18%), kur dominējošais ir vīriešu viedoklis. Viszemāko novērtējumu starp vēlamajām īpašībām respondenti ierindo vēlmi pelnīt (9%) un nevēlēšanos strādāt citu pakļautībā (3%).

Kategorija: Bizness
output_mge5zc

No comments yet.

Leave a Reply